2013/05/02

IKASTOLAREN HISTORIA(6): ESKOLA KONTSEILUA ETA IKT GARAIA

Ikastetxeko Organo gorena ASANBLADA izatetik ESKOLA KONTSEILUA izatera
1993an publifikazioa onartu zenetik Ikastetxeko Organo Gorena Asanblada izaen jaraitzen zuen, Batzorde Iraunkorra asanbladen arteko organoa izanik. Bertan eskola komunitateko kide guztiek hartzen zuten parte, botazioak ponderatuak baziren ere. Asanbladak Euskal Eskola Publikoaren legeak adierazten duena betetzen ez zuenez, beste ikastetxeek duten Eskola Kontseilua eratu beharra zegoen. Prozesua 2003-2004 ikasturtean aurrera eraman zen eta horrela 2004ko abenduaren 9an Ikastolako Kontseilua bildu zen lehengo aldiz bere historian, ordudanik ikastolaren gai garrantzitsuenak bertan eztabaidatzen direlarik.
2003-04 ikasturtean ere 2 urteko gela berreskuratu ahal izan zen, heziketa eskeintza luzatuz eta Ikastolari zentzu gehiago emanez: Deustuko Ikastola Publikoa eta Integrala IPI (2 urtetik 16 urtera arte). Eraikin berrira igarotzerakoan, arazo administratiboak zirela-eta, 1980-81 ikasturtetik  San Felitzisimoko lokaletan martxan jarritako 2 urteko gela galdu behar izan zen eta ordutik, erronka hori izan du ikastetxeak.
Hurrengo ikasturtean, bigarren 2 urteko gela zabaldu ahal izan zen eta balioanitzeko gunea ere bai.
2003-04 ikasturtean ere beste ekimen berri bati hasiera eman zitzaion: Ikastolaren ikasturte bukaerako aldizkaria (urtekaria).
IRAGANA GOGOAN   ETORKIZUNA AHOAN

Ordutik aurrera, aldizkaria urtero-urtero berriak, asmoak, lanak, ekimenak, kezkak, iritziak... eta batez ere argazkiak agertzeko gunea bilakatu da. Ikastolaren bizitza ezagutzeko tresna bat da.
2004. urtean ere, 40. urteurrena zela eta, Ikastolako web orrialdea sortzeko une aproposa zela erabaki zen eta irakasle talde bat, guraso batzuen gidaritzapean bildu eta lanean hasi ziren.
Baina azken urte hauetan izan den beste aldaketa handia IKTkoekin zerikusia duen guztia da, hau da, Informazio eta Komunikazio Teknologiekin eta horrekin batera Ikastolaren webgunearen itxura berrizteko momentua heldu zen. 2010-11 ikasturtetik aurrera, webgune berritua daukagu:
www.deustukoikastola.net
Guraso Elkarteak ere bere webgunea martxan jarri zuen:
www.deustukoikastola.org
Hezkuntza Sailak eskola 2.0 programa burutu egin du urte hauetan. Horren ondorioz, LHko 5. eta 6. mailetan eta DBHko 1. eta 2. mailetan ikasleek ordenagailu eramangarri bana daukate lan egiteko, talde hauen gelak arbel digitalez hornituta daudela. Honek guztiak lan egiteko aukera onak eta berriak eskeintzen ditu. (Internetean nabigatzea, blogak sortzea, lana sarean egitea,...) Ikastolan ere hornikuntza informatikoa osatzeko ahalegin handia egin da, jadanik zeuden informatika bi gelez gain, gela guztietan ordenagailu bana gutxienez edukitzeko, eta, eskola 2.0 programa barruan ez zeuden geletan kanoia jartzeko, batez ere gela berezietan (musika, biblioteka,...) Honekin lotuta, ez dugu ahaztu behar administrazioan eta irakasleen lanean informatikak eskeini duena, webgunea eta ikastolako blogak sortu direla,... Gero eta aukera gehiago emango dute teknologia berriek.
Bestalde, azken urteetan ikastolaren dokumentazioa berritzeari ekin zaio, gure ikastetxea eguneratzeko oinarrizko lana dena. Antolaketa eta Funtzionamendu Araudia berritu da jadanik, Hezkuntza Proiektua berritzen ari da Batzorde Akademikoa eta Curriculum Proiektua erdi eginda dago. Hurrengo urteetan jarraitu beharko da lan honetan, merezi du eta.
Iritsiko naiz
argiak jarraituz
iritsiko naiz berriz saiatuz
noizbait
itzuliko naiz
aurkituko zaitut
begiak itxiz gertu sentituz.          Ken Zazpi, Noizbait
Gaur egun, ikastolan 715 ikasle daude Josu Sainz de la Mazaren zuzendaritzapean; bere aurretik Nerea Aranburu egon zen. Ikasleak, HH eta LHn bi talde maila bakoitzeko eta DBHn hiru talde mailako antolatzen dira. Matrikula garaian taldeak betetzen dira, Ikastolak Deustuko gizartearen oniritzia duelako seinale.

Guraso Elkarteko lehendakaria Ugutz Txopitea da.

 

De la Asamblea como órgano de decisión al Consejo Escolar

Desde que en 1993 se produjo el paso al sistema público, el órgano de máxima decisión del centro siguió siendo la Asamblea, con su Comisión Permanente. En ella tomaban parte todos los miembros de la comunidad, aunque las votaciones eran ponderadas. Como las Asambleas no cumplían la Ley de la Escuela Pública, fue necesario constituir el Consejo Escolar que tenían otros centros. El proceso se llevó a cabo en los años 2003-2004 y el 9 de diciembre de 2004 se reunió por primera vez el Consejo Escolar, en el que desde entonces se discuten los temas más importantes de la Ikastola. 

Otro logro del curso 2003-04 fue la recuperación del aula de dos años, perdida por problemas administrativos desde el curso 1980-81, al pasar de los locales de San Felicísimo al nuevo edificio. Se amplia así la oferta educativa y se llena de sentido el nombre de la Ikastola: Ikastola Pública de Deusto e Integral (IPI) . Al curso siguiente, se abre una segunda aula de dos años, así como una zona multiuso. El curso 2003-2004 vió también el comienzo de la edición anual de la revista de la Ikastola. 
IRAGANA GOGOAN   ETORKIZUNA AHOAN


Desde entonces, la revista se ha convertido en un espacio de noticias, intenciones, trabajos, actuaciones, preocupaciones, opiniones... y sobre todo de fotografías. Es un buena forma de conocer la vida de la Ikastola.

También en el año 2004, con el 40 aniversario de la Ikastola, se decidió que era el momento adecuado para crear la página web de la Ikastola y un grupo de profesores, con la ayuda y guía de algunos padres se pusieron manos a la obra. Sin embargo, ha sido en los últimos años cuando se han producido los grandes cambios en relación al empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ikastola, y con ello la renovación de la página web. Desde el curso 2010-2011 tenemos la página web renovada: 

Y la Asociación de Padres y Madres también puso en marcha su página:


En esos años, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha desarrollado su programa 'eskola 2.0'. Es por ello que los alumnos de Primaria de 5º y 6º y los de 1º y 2ª de Secundaria tienen cada uno su ordenador portátil para trabajar, y las aulas de estos grupos están dotadas de pizarras digitales. Todo esto ofrece nuevas posibilidades: además de la navegación por internet, la creación de blogs, de redes de trabajo... También se ha hecho un importante esfuerzo para completar la dotación informática, y además de las dos aulas de informática ya existentes, tener un ordenador por aula como mínimo, e instalar un cañón en aquéllas aulas que no lo tenían ya, especialmente en las aulas especiales (aula de música, biblioteca...). En relación a esto, no hay que olvidar la mejora informática experimentada en el trabajo de administración y en el de los profesores. Cada vez son más las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Por otro lado, en los útlimos años se ha renovado la documentación de la ikastola, un trabajo básico para la actualización del centro. Se ha renovado ya la Normativa de organización y funcionamiento del centro, la Comisión Académica está renovando el Proyecto Educativo y el Proyecto de Curriculum está a medio hacer. En los próximos años habrá que seguir con este trabajo, merece la pena. 
 
Iritsiko naiz
argiak jarraituz
iritsiko naiz berriz saiatuz
noizbait
itzuliko naiz
aurkituko zaitut
begiak itxiz gertu sentituz.          Ken Zazpi, Noizbait
Actualmente la ikastola tiene 715 estudiantes bajo la dirección de Josu Sainz de la Maza; antes que él estuvo Nerea Aranburu. Hay dos grupos en los niveles de infantil y primaria y tres grupos en el de DBH. Los grupos se llenan durante el periodo de matrícula, lo cual es signo de la buena opinión que la sociedad tiene de la Ikastola.

El presidente actual de la Asociación de Padres es Ugutz Txopitea.


No hay comentarios: