2012/12/14

DEUSTUKO IKASTOLAREN NONDIK NORAKOA: SORRERA(1)

50. urteurrena beteko du aurten Deustuko Ikastolak. Hasiera guztiak bezala, ikastolarena ere ez zen erraza izan. Beste batzuek bezala, berezko sorrera izan zuen 60ko hamarkadaren hasieran guraso batzuen nahiari esker.

36ko gerra zibilaren ondoren gure herriak, gure hizkuntzak, gure kulturak eta edozelango euskal giroko ekintzek izandako zapalketaren ondorioz ingurua ezkorra gertatu zen. Familia batzuek, nahiz eta euskara irakatsi euren seme-alabei etxean, ezinbestekotzat jo zuten ikasketak euskeraz burutzea giroa aldatu eta euskal sena bultzatzeko. Euskara galdutako edo-ta ezagutzen ez zuten familia batzuek ere hizkuntzaren garrantziaz jabetu eta euren seme-alabak euskaldundu izan nahi zituzten. Berezko eskubidetzat jo zuten nahi hori eta orduko politika sistemari eta irakaskuntza legediari aurre eginaz jo eta ke hasi ziren ezer gutxi zutelarik esku artean (zorrak ez baziren) eta etorkizun iluna argitu eta gaurkotu nahian.
Hasierako urteetan batez ere, guraso eta irakasleen eskertu ezinezko ahaleginek beste laguntzaile garrantzitsu batzuk izan zituzten hala nola: S. Pedro eta Pasiotarren Parrokiak, bai lokalak eta bai erlijio irakaskuntzarako abadeak doan jarri zituztelako;  nahiz eta seme-alabarik izan ez, ikastolaren sorreran parte hartu zuten hainbat familia; ezer kobratu gabe lege mailako oztopoak gainditzeko euren agiriak prestatu zituzten tituludunak; ikastaro bereziak eman zituztenak; diruz lagundu zutenak; eta abar. Esan beharrekoa da guraso batzuen aldetik beti izan dela laguntza haundiagoa ikastolako kostoak gutxitzeko asmoz (liburuak konponduz, bestelako konponketak burutuz, eskolatik kanpoko ekintzetan parte hartuz, Santa Ageda egunean abestuz, juntakide izanez…) Irakasleei buruz, nahiz eta sasoi batean eztabaida gogorrak izan, eskertu beharrekoa da bere laguntza, batez ere hasiera batean,  Ikastolaren egoera zela eta diru gutxiz eta profesionaltasun osoz lan egin zutelako. Lehenengo klaseak Azaola-Gereñotarren etxebizitzan burutu ziren 1963.eko urritik aurrera Elixabete Lopez de Gereño anderea 13 neskato mutikoen irakasle zelarik. Hamahiru ikasle horietatik hiruk bakarrik, gazteenek, amaitu ahal izan zituzten euren ikasketak Deustuko Ikastolan; besteak, arazo administratiboekaitik ezin izan ziren geratu Ikastolan baina, ukaezina da beraiengatik  izan zela posible ondorengo ikasle guztiek amaitu ahal izatea.

SENDIAKIKASLEAK
AZAOLA LOPEZ DE GEREÑOJON ANDER - XABIER- ELISABETE
SAITUA IRIBARLEIRE - AITOR
AMURITZA URIARTEJOSU-UNAI
ANSOTEGI ARANGURENLOURDES
LAMIKIZ MENTXAKAMIRELI - JOSEBA
EZKURDIA ARTEAGAGURUTZE
SALUTREGI MENTXAKAAXIER
IRIONDO ETXENAGUSIALOURDES
Oharra: Garai hartako zerrenda edo idatzirik ez dagoenez, gerta daiteke izen edo abizenen bat falta izatea edo zuzendu behar izatea oroimenaz baliatu behar izan baikara.
Este curso celebramos el 50 aniversario de la Ikastola de Deusto.
La Ikastola de Deusto, como otras similares, aparece como un movimiento espontáneo en la primera mitad de la década de los sesenta. El miedo que creó la guerra civil del 36 o la posterior represión, especialmente violenta en contra de nuestro pueblo, su idioma y costumbres, va cediendo y hay una serie de familias que a pesar de todo, habían enseñado a sus hijos en casa el euskera y que se dan cuenta que el ambiente lingüístico de la calle, medios de comunicación, etc., son totalmente adversos y que para afianzar aquel conocimiento es necesario que los estudios los hagan en euskera, en la mayor medida posible. También existe una serie de familias en las que, aunque no sepan hablar nuestro querido idioma, sienten su carencia, pues lo consideran parte sustancial del alma vasca y quieren que sus hijos lo posean. Todos ellos saben que ese deseo es algo reconocido por el Derecho Natural y que es preciso luchar por ello, a pesar del sistema político dominante, de la legislación vigente en materia de enseñanza, del problema económico y de la incertidumbre ante los resultados que pudieran darse en la formación integral de los hijos. Sobre todo en los primeros años, el esfuerzo de padres y profesores está complementado por una serie de colaboraciones importantes, de entidades como la Parroquia de San Pedro inicialmente y la de la Pasión después y en mayor medida, al ceder gratuitamente locales para el desarrollo del centro y sacerdotes para la enseñanza religiosa, familias que aún no teniendo hijos, participan en la creación de la Ikastola, de profesionales que ceden su título a modo de cobertura legal o imparten clases sin cobrar un céntimo, de personas que dan cursillos específicos desinteresadamente, de otras que ayudan con donativos económicos, etc… Se ha de añadir también que de entre los padres y madres de los alumnos, siempre ha habido un porcentaje que ha colaborado a la hora de hacer trabajos para disminuir los costos y colaborando en actividades extraescolares, Coros de Santa Agueda que recorren domicilios, trabajando en las Juntas, etc. Las primeras clases se imparten en el domicilio de los Sres. de Azaola-Gereño en octubre de 1963, actuando como profesora de una decena de niños Dña. Elixabete Lopez de Gereño, que en el curso siguiente es ayudada por una hermana Estibalitz. De estos trece niños y niñas, sólo tres, los más jóvenes, pudieron terminar sus estudios en la Ikastola de Deusto. El resto, por problemas administrativos tuvieron que continuar sus estudios fuera de la Ikastola, pero gracias a ellos y ellas comenzó este proyecto y hoy en día ya son muchas las promociones que hemos de agradecérselo.
FAMILIAESTUDIANTES
AZAOLA LOPEZ DE GEREÑOJON ANDER - XABIER- ELISABETE
SAITUA IRIBARLEIRE - AITOR
AMURITZA URIARTEJOSU-UNAI
ANSOTEGI ARANGURENLOURDES
LAMIKIZ MENTXAKAMIRELI - JOSEBA
EZKURDIA ARTEAGAGURUTZE
SALUTREGIAXIER
IRIONDO ETXENAGUSIALOURDES
Nota: Como no tenemos documentos escritos de aquella época y hemos tenido que valernos de la memoria, puede que algún nombre esté mál escrito o que falte alguno.No hay comentarios: